Home About Products Customize Project Contact
Home / About
ABOUT US
INNOVATIVE SURFACING MATERIAL
การกำเนิดนวัตกรรมใหม่ไม่ได้พึ่งความล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียว เท่านั้น แต่การทดลอง ต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ ก็สามารถสร้าง ผลลัพธ์ใหม่ที่แตกต่างได้ ด้วยเหตุนี้แม้แต่วัสดุธรรมดาอย่าง ไม้ กระจก พลาสติก และโลหะก็แปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมด้านวัสดุ ที่ท้าทายประสบการณ์ และการรับรู้ของผู้คนอย่างเหนือจินตนาการได้ การเจาะลึกถึงเบื้องหลังการ ทำงานของ Visionnex ไม่ใช่แค่ได้พบกับหลากวัสดุแปลกใหม่ที่น่าค้นหา แต่ยังสามารถเล็งเห็นโอกาสใหม่ๆ ในการพัฒนาวัสดุและพื้นผิวเพื่อการใช้งาน ในวงการออกแบบและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อีกมากมาย
กระบวนการทำงานของ Visionnex เป็นการบูรณาการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายเข้าด้วยกัน สามารถหยิบจับหลากเทคนิค มาประยุกต์สร้างสรรค์ชิ้นงานที่ซับซ้อนและตอบโจทย์ที่หลากหลายได้ ภายในโรงงานของ Visionnex จึงเพียบพร้อมทั้งเครื่องไม้เครื่องมือ กลไกการออกแบบที่ผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ และทีมงานคุณภาพ ที่ทำให้ Visionnex เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพที่จะสร้างสรรค์งานวัสดุให้เสร็จสมบูรณ์อย่างครบวงจร เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบ ผลิต จนฟินิชชิ่งเป็นชิ้นงาน
หัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังเครื่องจักรทรงสมรรถนะต่างๆ ภายในโรงงานแห่งนี้ คือ มันสมองของมนุษย์ ที่ถือเป็นเครื่องมือหลักในการตั้งต้นกระบวนการของ Visionnex ในการทำงานไม่ใช่แค่นำแบบไอเดียส่งเข้าเครื่องจักรแบบฉาบฉวย แต่ต้องผ่านขั้นตอนการทดลองและพัฒนา ต้องผ่านการตกผลึกทางความคิดและจินตนาการ ต้องอาศัยทักษะเชิงเทคนิค การแก้ปัญหา จนถึงการประยุกต์เหล่านี้คือองค์ประกอบที่ทำให้เครื่องจักรกลายเป็นอาวุธลับตัวหนึ่งในการสร้างวัสดุใหม่ๆสำหรับที่Visionnex แต่ไม่ใช่ความสำเร็จทั้งหมด เครื่องจักรสำหรับ Visionnex เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ถูกใช้โดยมนุษย์หากแต่ เครื่องจักรไม่ได้อยู่เหนือความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เพราะ Visionnex ยังเชื่อว่า มนุษย์เป็นผู้ทำงานศิลปะได้ดีที่สุดบางชิ้นงานและบางขั้นตอนจึงเป็นกระบวนการผลิตกึ่งเครื่องจักรกึ่งงานคราฟท์ เพื่อคงความเป็นวัสดุที่มีจิตวิญญาณไม่ใช่งานนวัตกรรมไร้ชีวิต
R & D Center
กว่าจะออกมาเป็นงานวัสดุที่สร้างความน่าสนใจทั้งหลายได้นั้น จึงต้องผ่านกระบวนการค้นคว้าและทดลองหลากหลายขั้นตอนเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับจินตนาการมากที่สุด “เรามี R&D ที่ทดลองและพัฒนาอะไรใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งประยุกต์ใช้วัสดุเหล่านั้นกับโปรเจกต์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม”
Material Library
ภายในโรงงานของ Visionnexมีห้องสมุดวัสดุที่เก็บตัวอย่างวัสดุพร้อมข้อมูลต่างๆ ให้สามารถดึงมาประยุกต์ใช้หรือต่อยอดได้ทุกเมื่อใครที่สนใจก็สามารถชมตัวอย่างวัสดุจริงเพื่อให้เห็นภาพได้มากขึ้น เพราะแท้จริงแล้วผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนวิวัฒนาการของ Visionnex ในแต่ละยุค ก็คือลูกค้าผู้มอบหมายโจทย์ท้าทายให้กับ Visionnex ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยนั่นเอง
Copyright © 2018,credia.co.th